Wat gaat er door zijn hoofd?

Getooid in camouflagekleuren die hem in dit geval nog zichtbaarder maken. Opzettelijk, allicht. Wat gaat er door zijn hoofd, vraag ik me af. Slechts het heden, de toekomst, of toch ook het verleden? En knelt het, ergens onder die groene cap? Schuurt het, wringt het, bijt het?

Zijn gezicht, zijn lichaamshouding. Alles lijkt volstrekte zorgeloosheid te communiceren. Zijn donkere ogen schitteren, hebben niets van hun glans verloren, en ik wou dat ik erachter kon kijken, kon horen, voelen wat zich daar afspeelt, daar waar alleen hij toegang tot heeft.

Denkt hij terug aan toen. De laatst gesproken woorden, het definitieve bevel waarop in het holst van de nacht zijn troepen een weg insloegen vanwaar geen terugkeer mogelijk was.

ABC en Radika. De Vrije Stem. De Moederbond.

Denkt hij aan de deuren die uit hun scharnieren werden getrapt, de schreeuwen in de nacht?

John Baboeram

Bram Behr

Cyrill Daal

Freddy Derby

Kenneth Gonçalves

Eddy Hoost

André Kamperveen

Gerard Leckie

Sugrim Oemrawsingh

Lesley Rahman

Surendre Rambocus

Harold Riedewald

Jiwansingh Sheombar

Jozef Slagveer

Robby Sohansingh

Frank Wijngaarde

Denkt hij aan hen? Aan hun families, vrienden? Haalt hij nog wel eens herinneringen boven aan de angst die nacht in het fort? Angst die overal om hem heen voelbaar geweest moet zijn.

Denkt hij terug aan de laatste keren dat hij oog in oog met hen stond? Neerkijkend op hun gebroken lichamen. Hun vonnis uitsprak, bezegelde, liet uitvoeren? Hoort hij soms nog de schoten die in deze nacht extra luid geklonken moeten hebben? Denkt hij aan het bloed en de tranen die neerkwamen op een grond die al zoveel onschuldig bloed en tranen heeft gedronken?

Zijn gezicht, zijn lichaamshouding. Alles lijkt volstrekte zorgeloosheid te communiceren. En hoewel zijn donkere ogen schitteren schuilt er ook vermoeidheid in. In die vermoeidheid wil ik schuldbewustheid zien, bezinning, berouw. Ik wil achter zijn ogen kijken, in zijn hoofd kruipen, een kiem van inkeer ontwaren, maar vrees een duister waarin niets van dit leeft.

Geschreven voor Shortreads

Door Pascal