Opdat dit nooit meer zal gebeuren

Hij was geen groot man. Als jongetje kon hij maar met moeite meekomen op school en stapelde onvoldoende op onvoldoende. Hij wist dan ook nooit een diploma te behalen. Hij wilde kunstschilder worden, maar leverde dusdanig prutswerk af dat hij direct werd afgewezen door de kunstacademie. De jonge Adolf probeerde vervolgens geschilderde ansichtkaartjes te verkopen, met dusdanig weinig succes dat hij veel nachten doorbracht in een daklozenpension. Nadat Adolf Hitler in 1918 het leger, waarin hij het nooit verder schopte dan korporaal, had verruild voor de politiek bleek dat hij wel degelijk een talent bezat. Hij was een begenadigd spreker en wist menig politiek tegenstander keer op keer verbaal uit te schakelen.

Het Duitsland van na de Eerste Wereldoorlog bevond zich in een crisis. Werkloosheid en armoede tierden welig en een groot deel van het Duitse volk voelde zich vernederd door het Verdrag van Versailles. Het partijprogramma van Hitler’s NSDAP speelde slim in op de onvrede en de toch al heersende anti-Joodse sentimenten. Hitler’s anti-Joodse gedachtegoed (opgetekend in zijn boek Mein Kampf, het beroemdste boek dat door bijna niemand werd gelezen) werd ontvangen als een bevestiging en hartelijk omarmd.

Hitler wist het uiteindelijk in 1933 te schoppen tot Rijkskanselier, maar niet omdat zijn NSDAP de grootste partij was geworden. Integendeel, hoewel de NSDAP de laatste verkiezingen een groot aantal zetels had weten te winnen, was dit bij lange na geen meerderheid. Het aantal zetels was ongeveer gelijk aan dat van de communistische partij. Dat Hitler toch dit ambt wist te bekleden, was mede op aandringen van enkele conservatieve politici die van mening waren dat Hitler in toom gehouden kon worden door hem onderdeel van de regering te maken. Toen deze zelfde politici doorkregen dat Hitler zich niet de mond zou laten snoeren, was het te laat. Hitler had inmiddels wetten weten door te voeren die hem verregaande bevoegdheden gaven en was op deze manier in staat zijn politieke tegenstanders een voor een uit te schakelen.

Tot zover deze beknopte geschiedenis van de man die uit zou groeien tot de verpersoonlijking van Het Kwaad en de man met wie niemand ooit vergeleken zou mogen worden. Mensen die dit heden ten dage tóch doen, kunnen op een ferme ‘Godwin!’ rekenen. En laat dit nu net zijn wat Mike Godwin níet bedoelde met zijn wet. Deze ‘wet van Godwin’ stelt namelijk dat naarmate discussies op het internet langer worden, de waarschijnlijkheid van een vergelijking met Hitler toeneemt. Wikipedia vult aan: De memetische functie van de wet is niet een eind te maken aan discussies, maar om deelnemers aan een discussie bewuster te maken van de vraag of een vergelijking met de nazi’s of Hitler gepast is, of simpelweg een kwestie van te ver doorgevoerde retoriek.

Op een of andere manier is ‘de Godwin’ echter een censuurmiddel geworden. Zodra er ook maar iemand richting een politicus wijst en vervolgens opmerkt dat er wel erg veel overeenkomsten zijn tussen de lijn die deze volgt en die van Hitler’s NSDAP, wordt deze aan alle kanten beschimpt en getracht monddood te maken. Zowel door aanhangers van deze politicus die natuurlijk vinden dat wat zij doen héél anders is, als door tegenstanders die vooral van mening zijn dat men best kritiek mag hebben, maar dat men wel moet letten op de toonzetting. Een strenge ‘foei’ is wat hen betreft genoeg. De politicus in kwestie zelf maakt handig gebruik van deze censuur door extra verbolgen te reageren op deze vergelijkingen en zichzelf in de slachtofferhoek te drukken.

Geert Wilders en zijn PVV, want laten we het beestje gewoon bij de naam noemen, vertonen ernstig veel kenmerken van een Hitler en zijn NSDAP. Dit was al te zien in een mooie schematische weergave opgetekend door Michael Blok in zijn artikel ‘De ironie van de hypocrisie’. Geert was uiteraard woedend, hij werd wederom vergeleken met de man-met-wie-niemand-vergeleken-mag-worden. En dat is, van links tot rechts, iedereen met hem eens. Van rechtse gedoogden tot progressieve politieke tegenstanders. En het internet? Het internet is verbolgen, wat een smerig staaltje Godwinnen was dit weer.

Waar men echter aan voorbij gaat is dat Geert Wilders niet wordt vergeleken met de Adolf Hitler van 1944, die vergelijking zou inderdaad compleet mank gaan. Waar de parallellen met de PVV wél op gaan zijn de omstandigheden waaronder de NSDAP kon uitgroeien tot de machthebbende partij en de heersende xenofobe sentimenten waar door Hitler slim op werd ingespeeld. Het is niet nodig om al deze parallellen opnieuw te benoemen, dat is door zowel Michael Blok als vele anderen voor hem al uitvoerig gedaan. Het verhaal van Adolf Hitler laat zien dat hij geen bijzonder iemand was, hij was geen groot staatsman, hij was geen geboren leider. Hij was een boze machtswellusteling die in the right place at the right time was en zijn kans schoon zag in een periode waarin de bestaande politieke elite zich geen raad wist met de crisis en geen tegengeluid had voor zijn ‘nieuwe politiek’. Hitler heeft het klimaat niet geschapen, hij heeft het aangewakkerd en uitgebuit.

Volgende week is het 5 mei. Die dag staan we met het hele land stil bij de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding in 1945, ‘opdat dit nooit meer zal gebeuren’. Maar de enige manier om een dergelijk iets te voorkomen, is door de laffe koppen uit het zand te halen en situaties te erkennen wanneer deze zich voordoen. Al jaren wordt er geroepen dat het goed is dat er nu eindelijk wordt gesproken over de problemen die immigratie met zich mee heeft gebracht. Het is hoog tijd dat er nu ook wordt gesproken over de problemen die het spreken over de immigratieproblemen met zich mee heeft gebracht. Nu kan het nog, nu is het nog niet te laat. Opdat we niet opnieuw schoorvoetend hoeven te jokken dat we het allemaal niet hebben geweten.

 

7 Comments on “Opdat dit nooit meer zal gebeuren”

 1. Geert zelf vindt het toch belangrijk de problemen bij naam te noemen? De blog van Michael Blok en deze column doen niet anders. Ik ervaar het als een opluchting dat de parallel nu getrokken wordt en ben van mening dat we niet mogen zwijgen.
  Ik keek, luisterde, zag en hoorde en dacht menigmaal: Ben ik nou gek….
  Henny

 2. Als jij je al met geschiedenis bezig wilt houden, doe het dan goed. Jouw bewering dat de NSDAP bij de voorlaatste vrije verkiezingen zetels won, is net zo’n baarlijke onzin als dat haar zetelaantal bijna net zo groot was als dat van de communisten. De NSDAP veroverde bij de november verkiezingen van 1932, inderdaad de laatste vrije verkiezingen, 33,10 % van de stemmen. Dat was een verlies van 4, 2 % ten opzichte van de vorige verkiezingen. De communisten (KPD) wisten in november 1932 slechts 16, 90 % te veroveren. Als je het met de feiten al niet serieus neemt, hoe serieus moet ik dan jouw opinie nemen. Trouwens ik zou nog eens goed nagaan wat er eigenlijk op 5 mei gevierd wordt. Vergeet vooral de vierde mei niet. Kun je wat van opsteken !

 3. Als je alleen je kop uit het zand haalt om even over details te gaan mekkeren in plaats van de boodschap, dan heb ik liever dat je ‘m weer terug in die kuil duwt.

 4. Ik ben er nog niet over uit wat je hiermee gaat bereiken. Ik denk echt dat G. “Don Quichot” Wilders vergelijken met Hitler steeds averechts werkt. Hoe goed je het ook onderbouwd, de gewone man ziet geen nuances. En G.W. zal weer zeggen dat ie met Hitler vergeleken wordt.

  Ik blijf ervan overtuigd dat G.W. onderuit gehaald moet worden door structureel zijn onwaarheden onderuit te halen. Met name over de Nederlandse cultuur. Want misschien weet niemand het meer (en nee Willem ik heb geen jaartallen) maar Abraham, Jacob/Ismaël/Isaac, Noach, Johannes, Jezus, en Mohammed (VZMH allen) waren nou niet echt in Nederland geboren. En die kerstboom en paaseieren stonden niet in de Bijbel of Thora.

  Die hele Joods/Christelijke cultuur waar ie maar op blijft terugvallen is over 50/100 jaar de Joods/Christelijk/Islamitisch Nederlandse cultuur. Geen van alle zal dominant zijn, maar ze hebben allemaal hun inbreng in de Nederlandse cultuur. Take it or leave it.

  • Wat ik ermee ga bereiken? Niets, waarschijnlijk.
   Wat ik ermee wil zeggen? Ten eerste dat ‘de Godwin’ wordt misbruikt als censuurmiddel en ten tweede – ‘Het is hoog tijd dat er nu ook wordt gesproken over de problemen die het spreken over de immigratieproblemen met zich mee heeft gebracht.’

   • Ik heb mijn woorden niet zorgvuldig genoeg gekozen. Ik had niet moeten vragen wat je denkt te bereiken. Maar hoezo is

    Ik ben geen G.W. aanhanger, maar ik ben blij dat mensen wel zeggen wat ze denken. In mijn ogen is het immigratie vraagstuk gewoon een enorme puist die een keer uitgeknepen moest worden. En de oorzaak ervan ligt voor een deel bij de immigranten zelf, maar voor een groter deel aan de Nederlanders. “We” (mijn ouders) zijn in de jaren zeventig bijna dood geknuffeld waardoor autochtonen dingen zeiden als : “Ja die buitenlanders krijgen het wel.” of “Die zitten hier van onze centen in de WW”.

    Ik vind zeker dat je moet kunnen spreken over de immigratieproblematiekbesprekingsproblematiek (teveel letters voor Scrabble). Maar veel liever wordt er nu eens gewerkt aan het normaliseren van de situatie en daarmee ook de discussie. Nu is het als een rechts iemand iets roept over de “tegenpartij” is het een racist/fascist/nazi, een links iemand is een communist/bomenknuffelaar/dhimmi, en een Moslim moet terug naar zijn eigen land.

    Ik tweette laatst iets over Nederlanders, en meteen kreeg ik kritiek dat ik iedereen over een kam scheer. Terwijl als ik Hendrik-Jan zou heten mensen het een interessant punt zouden vinden. Wat is het nou ben ik nou Nederlands, Tunesisch of Neger? Hmmm misschien moet ik snel Tunegrië registreren 😉

Laat een reactie achter op Saber Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *