BEEP-BEEP-BOOP

‘Goed, we weten allemaal waarom we hier zijn.’

*MEN-SEN … ZO VEEL MEN-SEN … BEEP*

‘We moeten het vandaag hebben over het op zeer grote schaal schenden van consumentenrechten, over het ongeautoriseerd doorspelen van privégegevens…’

*BEEP-BEEP*

‘…en over hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.’

*BOOP*

‘De commissie waar u vandaag voor verschijnt bestaat uit 44 mensen. Natuurlijk een zeer kleine groep volgens uw standaarden…’

*gelach uit de zaal*

*BEEP… VERWERK… BEEP* … ‘Ha-Ha-Ha’ *BEEP… STOP*

‘Dit is hoe het vandaag zal gaan: we beginnen met het openingspleidooi van de commissie, dat zullen we proberen kort te houden. Vervolgens stellen we u in de gelegenheid een korte verklaring af te leggen alvorens we onze vragen aan u zullen voorleggen.’

*BEEP-BOOP… DRINK WA-TUR*

‘Dan stel ik u nu graag voor aan onze geëerde voorzitter.’

*BEEP… IN-SCHAT-TEN… GEEN MATCH*

‘Dank u wel. Het is bijzonder dat u vandaag namens een bedrijf als het uwe voor ons moet verschijnen. Het is dan ook een uitzonderlijke zaak. Wereldwijd maken dagelijks twee miljard mensen gebruik van uw diensten…’

*TWEE-KOMMA-TWEE… BOOP*

‘…Alleen al in de Verenigde Staten haalt ruim 45 procent van alle volwassenen hun nieuws van uw platform. Dat brengt een zekere verantwoordelijkheid met zich mee. Het vertrouwen dat door die mensen in u gesteld is, heeft u geschonden.’

*BOOP*

‘U heeft in het verleden meermaals beloofd zorgvuldig om te gaan met de gegevens van die miljarden mensen. Desondanks kon het gebeuren dat 300.000 mensen die een spelletje speelden de gegevens van 87 miljoen mensen buiten hun weten om hebben doorgespeeld.’

*WA-TUR… BEEP*

‘Het feit dat die mensen waarschijnlijk ergens wat kleine lettertjes niet hebben gelezen en daarom gewoon akkoord zijn gegaan met het doorspelen van die gegevens, betekent niet dat wat u gedaan heeft in orde is.’

*BEEP-BEEP*

‘Daar komt nog eens bij dat uw platform gebruikt is om op grote schaal mensen te misleiden, te beïnvloeden, of om anderzijds misbruik van hen te maken. De laatste dagen komt de een na de andere schending van privacy dan wel vrije nieuwsgaring boven water.’

*WA-TUR*

‘Dit zijn de zaken waarover we vandaag uw uitleg willen horen. Wilt u beginnen met uw verklaring?’

‘BEEP’

‘Sorry?’

‘Ja… Sor-ry.’

Geschreven voor www.shortreads.nl


Nóg meer lezen? In 2017 verscheen mijn verhalenbundel ‘De man die zichzelf in Auschwitz liet opsluiten’. Bestellen doe je bijvoorbeeld hier. Of hier.